20 คณะ แอดมิสชั่นส์ มากที่สุด

26 มิ.ย.

20 คณะ แอดมิสชั่นส์ มากที่สุด

ลำดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ สัดส่วน 1 :
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 3,530 360 9.81
2 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2,922 115 25.41
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2,275 30 75.83
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี 2,216 150 14.77
5 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร์ 2,008 80 25.10
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 1,884 90 20.93
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 1,757 23 76.39
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 1,691 90 18.79
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  1,691 780 2.17
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 1,687 200 8.44
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 1,640 42 39.05
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1,618 35 46.23
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1,548 20 77.40
14 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ 1,472 300 4.91
15 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ 1,424 80 17.80
16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1,387 115 12.06
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1,337 30 44.57
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 1,328 103 12.89
19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 1,326 210 6.31
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 1,292 100 12.92

 

อ.น้อง

ที่มา : http://blog.eduzones.com/ezine/49993

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “20 คณะ แอดมิสชั่นส์ มากที่สุด”

  1. Rainbow 28/06/2010 ที่ 9:22 am #

    อยากเป็นครูกันเยอะจัง ระวังเจอเด็กดื้อแบบพวกเธอนะ อิอิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: